PRTZN – Tactical Space Production for Use was established in 2013 in Budapest by Gergely Hory, Zoltán Major and Péter Müllner. The practical and theoretical activities of the group include architectural and interior design, furniture and installation design, as well as the production of public art projects and researches in the field of the built environment.
The name PRTZN refers to the tactics of partisan warfare, whose reinterpretation in architecture constitutes the collective's conceptual base toward space production. Highly organized, formal architectural strategies are usually slow and static. However, 'partizanarchytecture' implements tools that enable spontaneous adaptation to the rapidly changing spatial environment and and user needs. 'Partizanarchytecture' can be effectively employed in case of budget-oriented projects, where resourceful, out-of-the box solutions need to make up for unaffordable traditional practices. Thus 'partizanarchytecture' is necessarily experimental: it pursues the notion that the smallest intervention should trigger the highest possible qualitative improvement.
A PRTZN – Taktikus Téralakító Praxist Hory Gergely, Major Zoltán és Müllner Péter alapította 2013-ban Budapesten. A csoport gyakorlati és elméleti tevékenysége kiterjed az építészeti és belsőépítészeti téralakításra, bútor- és installációtervezésre, valamint köztéri beavatkozások, térhasználati víziók és kutatások létrehozására. 
A PRTZN név a partizán hadviselés taktikáira utal, melyeknek az építészet területén történő újraértelmezése képezi a csoport téralakítási szemléletének bázisát. A magasan szervezett formális építészeti stratégiák felépítésükből fakadóan gyakran merevek és lomhák. Ezzel szemben a partizán építészet ('partizanarchytecture') olyan eszközöket használ, melyekkel gyorsan, spontán módon lehet alkalmazkodni a megváltozott téri körülményekhez és felhasználói igényekhez. A partizán építészet hatékonyan alkalmazható kis költségvetésű projektek esetén, ahol leleményes, a megszokottól eltérő alternatívákkal kell kiváltani a túl drágának mutatkozó hagyományos megoldásokat. A partizán építészet tehát szükségszerűen kísérleti. Arra törekszik, hogy a minél egyszerűbb beavatkozások a lehető legmagasabb minőségi változást tudják generálni. 
Back to Top